Akcje GPW

Kurs akcji GPW kształtował się w 2017 r. w przedziale od 39,06 zł (2 stycznia 2017 r.) do 49,98 zł (17 października 2017 r.). Na koniec 2017 r. wyniósł 46,99 zł wobec 48,82 zł na 30 czerwca 2017 r. i 39,93 zł na koniec 2016 r. Oznacza to wzrost w trakcie całego roku o 17,7%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 2,15 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki wyniosła w 2017 r. 23,1%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW, wzrósł o 14,7%, a indeks WIG (szerokiego rynku) wzrósł o 23,2%.

Kurs akcji Giełdy w 2017 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane]
Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł]

Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA

 201720162015201420132012201120101
Zysk netto na akcję (zł)23,723,122,952,672,702,523,192,26
Dywidenda na akcję (zł)32,152,362,401,200,781,443,21-
Stopa dywidendy44,4%6,7%4,9%3,3%2,0%3,8%6,1%-
Cena / zysk16,912,812,217,115,415,411,121,7
         
Maksymalny kurs akcji (zł)49,9841,5753,0048,0445,1043,8954,2054,00
Minimalny kurs akcji (zł)39,0631,0534,5335,2534,7532,1034,2048,70
Kurs akcji na koniec okresu (zł)46,9939,9335,9545,7041,5038,8735,2549,00
Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł)46,05  35,8744,9939,5240,2237,5545,8451,84
Stopa zwrotu z akcji17,7%11,1%-21,3%10,1%6,8%10,3%-28,1%14,0%5
Całkowita stopa zwrotu - TSR623,1%17,6%-16,1%13,0%8,8%14,4%-21,5%14,0%6
         
Liczba wyemitowanych akcji (tys.)41 97241 97241 97241 97241 97241 97241 97241 972
Kapitalizacja (mln zł)1 9721 6761 5091 9181 7421 6311 4802 057
Free float7 (mln zł)1 2781 089  9781 2411 1271 0549481 313
Free float %64,8%64,8%64,8%64,7%64,7%64,6%64,1%63,8%
         
Wolumen obrotu (mln akcji)810,911,811,714,514,819,225,920,4
Wartość obrotu (mln zł)9501,9424,00526,4571,8596,1720,71 188,51 055,7
Liczba transakcji (tys.)990,289,763,068,867,373,3170,6167,0
Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)946,347,146,658,160,077,1103,3550,4
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)92 007,71 689,12 097,42 296,22 413,42 894,24 735,028 531,5
Średnia liczba transakcji na sesję24360,7357,4250,9276,0272,6294,2679,84 512,8
Wskaźnik obrotów27,9%26,9%30,8%31,2%35,4%46,2%67,1%344,8%

1 Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
2 W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 Z zysku za rok poprzedni
4 Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
5 W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
6 (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
7 Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
8 W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych) 
9 Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu