Dzięki emisji obligacji serii C GPW zapewniła sobie stały, atrakcyjny poziom kosztów finansowania części zadłużenia. Obligacje zostały uplasowane z bardzo niską marżą względem obligacji skarbowych.

 

6 października 2015 r. GPW wyemitowała siedmioletnie obligacje serii C na kwotę 125 mln zł. Ich wykup nastąpi 6 października 2022 r. Obligacje nie są zabezpieczone. Od grudnia 2015 r. obligacje są notowane na ASO prowadzonym przez GPW i BondSpot. Oprocentowanie jest stałe na poziomie 3,19% w skali roku, a odsetki będą wypłacane półrocznie. W dniu emisji oprocentowanie to było najniższe spośród korporacyjnych długoterminowych obligacji stałokuponowych emitowanych w złotych polskich i notowanych na Catalyst. Pozyskane środki z emisji obligacji serii C zostały wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii A i B.

Od 2012 r. w obrocie na rynku regulowanym GPW oraz na ASO BondSpot notowane są obligacje serii A i B. Zostały one wyemitowane na przełomie 2011 i 2012 r. w łącznej wartości 245 mln zł, z czego 124,5 mln zł zostało wykupionych przez GPW w październiku 2015 r. po cenie 101,20 zł za obligację. W obrocie pozostały obligacje opiewające na kwotę 120,5 mln zł. Obligacje GPW serii A i B, które są zasymilowane pod jednym kodem ISIN, są obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie jest stałe w półrocznym okresie odsetkowym i jest oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych. Oprocentowanie tych obligacji wynosiło 3,22% w I półroczu 2015 r. i 2,96% w II półroczu 2015 r. W 2015 r. cena obligacji GPW wahała się w przedziale od 100,40 zł w dniu 21 grudnia 2015 r. do 101,60 zł w dniu 28 września 2015 r.

Odsetki i oprocentowanie obligacji GPW serii A i B

Nr okresu odsetkowegoDzień wypłaty odsetekOdsetki wypłacone (na 1 obligację)Oprocentowanie w  okresie odsetkowym
I 2 lipca 2012 3,21 6,17%
II 31 grudnia 2012 3,18 6,31%
III 1 lipca 2013 2,62 5,29%
IV 31 grudnia 2013 1,95 3,87%
V 30 czerwca 2014 1,93 3,89%
VI 31 grudnia 2014 1,95 3,87%
VII 30 czerwca 2015 1,60 3,22%
VIII 31 grudnia 2015 1,49 2,96%
IX 30 czerwca 2016 1,471 2,94%

[1] Odsetki za IX okres odsetkowy zostaną wypłacone obligatariuszom GPW 30 czerwca 2016 r.

 

Dla obligacji GPW serii C odsetki w wysokości 1,60 zł, wypłacone zostaną po raz pierwszy w dniu 6 kwietnia 2016 r. za I okres odsetkowy.