Strategia Grupy GPW w perspektywie 2022 roku

27 czerwca 2018 r. Zarząd GPW zaprezentował aktualizację strategii #GPW.2022 wraz z inicjatywami strategicznymi. #GPW.2022 stanowi aktualizację i uszczegółowienie działań w ramach wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych GPW.2020”, który został zaprezentowany 30 października 2014 r. 

Cele finansowe spółki do 2020 r. ogłoszone 30 października 2014 r., zostały podtrzymane i są następujące:

  • średnioroczny wzrost przychodów 7% p.a.,
  • podwojenie wyniku EBITDA w 2020 r. vs. 2013 r.,
  • utrzymanie wskaźnika cost income < 0,5,
  • utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy > 60%

Poniżej szczegóły dotyczące poszczególnych inicjatyw strategicznych w ramach zaktualizowanej strategii #GPW.2022

strategy-pl Created with Sketch. GPW TGE BondSpot GPW Benchmark IRGIT IAiR Rynek akcji Rynek długu Rynek pochodnych Rynek towarowy Produkty informacyjne Nowe obszary biznesowe GK GPW Rozwój Rynku Pierwotnego Rozwój Rynku BondSpot Pożyczki Papierów Wartościowych Instytut Analiz i Ratingu Warsaw Repo Rate Bondspot Benchmark Rozwój Instrumentów Pochodnych Platforma aukcyjna usług infrastrukturalnych Platforma handlu surowcami wtórnymi Zorganizowana platforma obrotu (OTF) Rozliczanie transakcji OTC GPW Data GPW TCA TOOL GPW Private Market GPW Ventures