Podsumowanie roku

Podsumowanie
osiągnięć
ubiegłego roku

Zobacz wideo

Solidne
fundamenty

6 filarów naszej strategii
Płynny rynek
akcji
Rozwinięty rynek
długu
Konkurencyjny
rynek instrumentów
pochodnych
Atrakcyjny dla
inwestorów rynek
towarowy
Kompleksowa oferta
produktów informacyjnych
dla inwestorów
i emitentów
Otwieranie nowych segmentów
biznesu w oparciu
w grupie
Kapitałowej Kompetencje

Nasze
działania

Segmenty biznesowe
Rynek
Finansowy
Rynek
Towarowy
Obrót akcjami
Obrót instrumentami pochodnymi
Obrót instrumentami dłużnymi
Obsługa emitentów
Sprzedaż informacji
Obrót energią elektryczną
Obrót gazem ziemnym
Obrót prawami majątkowymi
Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia
Rozliczanie transakcji

rekorodowe
wyniki

Wyniki GPW 2016r.

EBITDA
183,7
mln PLN

EBIT
157,9
mln PLN
Liczba
emitentów
1.000
 

Zysk netto
331,1
mln PLN

Przychody
310,9
mln PLN
Dywidenda
na akcję
2,36
PLN

Wyniki
CSR

Podsumowanie wyników CSR
Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy opiera się na czterech głównych filarach, istotnych z punktu widzenia działalności Giełdy i jej spółek zależnych oraz roli, jaką pełnią one na polskim rynku finansowym i towarowym:
  • działalności edukacyjnej
  • dialogu i relacjach z rynkiem
  • odpowiedzialnej polityce Human Resources
  • poszanowaniu środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje Grupa
osób
3.940
wzięło udział w szkoleniach na temat inwestowania i giełdy organizowanych przez GPW w 2016
dni szkoleniowych
5,27
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w GPW wyniosła w 2016 roku
zużycie papieru
~ 42 proc
o tyle zmniejszyło się zużycie papieru w GPW w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego

Wykres
kursu akcji

Od 1/1 do 31/12/2016
Chart