Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science). W składzie Zarządu Giełdy od września 2013 r. do chwili obecnej, odpowiedzialny za obszar IT, w tym od lipca 2014 r. do maja 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W latach 2006-2013 na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP. Z Giełdą związany także w latach 1993-2001: na stanowisku Kierownika Zespołu Systemu Giełdowych (do 1999 r.), a następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.). W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego. W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki. . Od maja 2016 r. jest członkiem Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, a od stycznia do czerwca 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.