Obsługa emitentów

Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW. Poziom aktywności emitentów na rynku IPO klasyfikuje GPW jako 3 giełdę w Europie pod względem liczby ofert. (wg PwC, IPO Watch Europe 2017).