Sprzedaż informacji

GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej. Status GPW jako pierwotnego źródła danych o kursach i obrotach na prowadzonych przez GK GPW platformach oraz wyliczonych przez GK GPW indeksach i wskaźnikach referencyjnych (np. WIBOR), jej silna marka i zdywersyfikowana działalność biznesowa w ramach Grupy GPW pozwalają Spółce z powodzeniem docierać do różnych grup uczestników rynku z zaawansowanymi informacjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Głównymi klientami korzystającymi z informacji dostarczanych przez GPW są wyspecjalizowani dystrybutorzy danych, którzy przekazują dane udostępniane przez Spółkę (w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym) inwestorom oraz innym uczestnikom rynku. Wśród dystrybutorów są agencje informacyjne, firmy inwestycyjne, portale internetowe, firmy informatyczne oraz inne podmioty. Coraz istotniejszą grupą użytkowników danych czasu rzeczywistego są firmy inwestycyjne stosujące w swoich działaniach rynkowych nowoczesne metody wykorzystania danych takie jak np. handel automatyczny, zarządzaniem ryzykiem, wycena portfela itp. Z kolei oferta GK GPW w zakresie danych przetworzonych cieszy się coraz większym uznaniem firm z szeroko pojętego BUY SIDE. Od 2017 r. paleta produktów informacyjnych GK GPW została poszerzona o dane o stawkach referencyjnych WIBID/WIBOR. Oprócz danych o notowaniach z rynków finansowych i towarowych Spółka dostarczała dystrybutorom także serwis zawierający raporty emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst.