Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie od 2013 r.: najpierw jako członek Komitetu Naukowego, od 2014 r. jako Compliance Officer, od 2016 r. - Prezes Rady Giełdy (12.01-22.06. 2016 r. i od 30.11. 2016 r.). Jest związany z rynkiem kapitałowym od 20 lat, w tym okresie m.in. członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. Uczestnik dialogu społecznego, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych w Komisji Trójstronnej (od 2004 r.) i Radzie Dialogu Społecznego (od 2015 r.), wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Primus In Agenda". Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management. Jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w 2014 roku.