Obecnie Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN. Wcześniej zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, sprawującym nadzór właścicielski nad grupą ponad 240 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich jak i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego.