Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce (DB Securities) gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Telekomunikacji Polskiej, w tym Dyrektora Pionu Strategii. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii w spółce Emitel. Obecnie zawodowo Doradca Zarządu KGHM Polska Miedz S.A. oraz niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW (Action, Braster, BSC Drukarnia Opakowań, TIM, SARE, WorkService). Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".