CFO, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Izba Domów Maklerskich (IDM). Absolwent Politechniki Warszawskiej gdzie ukończył w 1996 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Informatyka. Ponadto, w 1997 roku uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration). Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA. W latach 1997-2007 pracował w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych, z czego lata 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku. Od września 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar operacyjno-finansowy, informatyki oraz ryzyka i compliance w Erste Securities Polska S.A. Od 2011 roku jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym. W latach 2011-2016 współpracował z Instytutem Rachunkowości i Podatków, jako członek kapituły konkursu „The Best Annual Report”. W roku 2017 był Przewodniczącym Rady Programowej XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich.