Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Finansami Firmy. W latach 1971-1977 pełnił funkcję nauczyciela akademickiego w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1992 – 1996 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław SA. W 1998 r. Koordynator Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Od 2001 roku do 2002 zajmował stanowisko Zarządcy Komisarycznego w Kopalni Surowców Skalnych. W latach 2006-2008 działał jako Dyrektor Serwisu oraz Członek Zarządu w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.